Planerat driftstopp 2016-12-05

Vår leverantör ska ha lite underhåll på sina länkar för kapaciteten ska räcka.

Beräknad avbrottstid: ca 10 min men kan vara längre.
Avbrottet kommer ske mellan 00.00 - 06.00