Mailserverns storage

Efter service arbetet på elcentralen idag så jobbar vi med byta storage lösningen till mailservern, detta innebär att mailtjänsten kan vara offline till 2018-02-10 och kommer igång någon gång mellan 10.00 - 12.00.

När väl all data är flyttad så måste vi gå genom så all data är flyttad samt att allt fungerar som det ska även prestandan på nya storagen.