Datum för leverantörsbyte

Den 8onde Februari kl 15.00 kommer diverse tjänster sluta fungera då vår nuvarande operatör stänger av leveransen utav nät till vår serverhall, 16.00 kommer nätet från vår nya operatör Telia komma igång.

Därefter kommer vi arbeta kommer vi arbeta så fort vi kan för få igång allt som vanligt igen. Driftstörningar kan förekomma 8-9 Februari innan alla tjänster beräknas fungera som vanligt igen.

Allt räknas vara igång som vanligt den 10onde Februari.