Operativsystems uppgradering

Mailserverns operativsystem har uppgraderats från FreeBSD 12.1 till FreeBSD 12.2 utan några komplikationer.