Driftstatus sida

Vi har satt upp en extern websida där man kan se driftstatus på alla tjänster samt planerade underhåll osv.
https://drift.auth.se

Denna sida ligger inte hos oss utan på en extern tjänst så vi kan uppdatera er med vad som händer ifall vår hemsida ligger nere.