Allmän info efter isp byte

Nu är allt åter i drift efter isp bytet.