Nyheter

Datum för leverantörsbyte

Den 8onde Februari kl 15.00 kommer diverse tjänster sluta fungera då vår nuvarande operatör stänger av leveransen utav nät till vår serverhall, 16.00 kommer nätet från vår nya operatör Telia komma igång.Därefter kommer vi arbeta kommer vi arbeta så fort vi kan för få igång allt som vanligt igen. Driftstörningar kan förekomma 8-9 Februari innan…
Läs mer

Byte utav leverantör

Efter års skiftet kommer vi byta leverantör då vi har för många driftstörningar från vår befintliga. Dom har inte kapaciteten som räcker för leverera det vi behöver. Mer information kommer inom kort.
Läs mer

Nytt på mailen

Efter serverbytet har vi fixat filtrering på mail i servernivå, det innebär att du kan filtrera ut att specifika mail sparas direkt i en specifik katalog. Utöver detta har vi även fixat så du kan byta lösenord via webmailen. Allt detta hittar du under inställningar i webmailen.
Läs mer