Mailtjänsten kan ligga nere

Pga vi har uppgraderat från FreeBSD 12.2 till FreeBSD 13.0 och behöver uppgradera alla paket på servern så kan det förekomma vissa driftstörningar.