Mailservern är nu återställd

Nu fungerar mailservern återigen