Full disk på MySQL servern

Full disk på MySQL servern uppdagades under dagen men är nu åtgärdat. Detta innebar att diverse websidor som är beroende utav mysql har legat nere.