Pågående driftsstörningar

Det mesta är nu uppe och fungerar igen, det som fortfarande ligger nere är vår mailserver men vi arbetar på få upp denna så fort som möjligt. Övriga tjänster ska fungera som vanligt.