FAQs

Frågor och svar kring Mailservern

Vi har begränsat totala utrymme till en domän på 2gb och 1gb för vanliga mailkonton. Detta går att utöka om man kontaktar oss.

Ja där tas backup varannan timme på all maildata

Ja det har vi, adressen för detta är mail.paranoid.nu

https://mailfilter.paranoid.nu

https://mailadmin.paranoid.nu

https://mailadmin.paranoid.nu/users/

https://mail.paranoid.nu