FAQs

Frågor och svar kring ISPConfig

Mysql serverns ip adress är 212.247.109.204

smtp tls/ssl finns tillgängligt på 2 portar, 587 och 465
imap ssl finns tillgängligt via port 993
pop3 ssl finns tillgängligt via port 995

mail.auth.se

Ja det har vi, adressen är mail.auth.se

https://webmail.auth.se

https://phpmyadmin.auth.se

https://ispconfig.auth.se

Frågor och svar kring Paranoid Mailservern

Vi har begränsat totala utrymme till en domän på 2gb och 1gb för vanliga mailkonton. Detta går att utöka om man kontaktar oss.

Ja där tas backup varannan timme på all maildata

Ja det har vi, adressen för detta är mail.paranoid.nu

smtp tls/ssl finns tillgängligt på 2 portar, 587 och 465
imap ssl finns tillgängligt via port 993
pop3 ssl finns tillgängligt via port 995

https://mailfilter.paranoid.nu

https://mailadmin.paranoid.nu

https://mailadmin.paranoid.nu/users/

https://mail.paranoid.nu

Frågor och svar kring Virtuell server

Nej det är en extra tjänst man så fall får teckna.

Kontakta oss så startar vi om den.